تماشاخانه انتظامی

تماشاخانه استاد انتظامی:


نمایش «من تو آینه» به کارگردانی غزل شجاعی | ساعت ۱۸

نمایش «سونات شب» به کارگردانی سعید داخ | ساعت ۱۹:۴۵

نمایش «و خداوند، هایم را فراموش کرده است» به کارگردانی هامون سیدی | ساعت ۲۱:۳۰