تعطیلات تابستانی خانه هنرمندان ایران
Thursday, August 02, 2018

خانه هنرمندان ایران از ۱۳ تا ۲۰ مرداد به تعطیلات تابستانی می‌رود.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، تمامی واحدهای خانه هنرمندان ایران به استثنای تماشاخانه استاد انتظامی از ۱۳ تا ۲۰ مردادماه سال جاری به‌دلیل تعطیلات تابستانی تعطیل است.
بر اساس مصوبه شورای معاونین خانه هنرمندان ایران، تعطیلات تابستانی خانه هنرمندان ایران از ۱۳ مرداد آغاز شده و تا ۲۰ مرداد ادامه خواهد داشت. بر این اساس تمامی واحدهای خانه هنرمندان ایران، به استثنای تماشاخانه استاد انتظامی و برنامه نمایش فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه، در طول هفته آینده تعطیل خواهند بود.
 فعالیت واحدهای مختلف خانه هنرمندان ایران از روز یکشنبه ۲۱ مرداد از سر گرفته می‌شود.