آشنایی با مفاهیم صلح و دوستی نوروز ایرانی
Monday, March 26, 2018

شرکت‌کنندگان در سی‌وششمين اجلاس جهانی حقوق بشر سازمان ملل با مفاهیم صلح و دوستی نوروز ایرانی آشنا شدند.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در جریان برگزاری مراسم سی‌وششمين اجلاس جهانی حقوق بشر سازمان ملل، شرکت‌کنندگان در این اجلاس با مفاهیم صلح و دوستی نوروز ایرانی آشنا شدند.
از ديگر اقدامات خانه هنرمندان ايران با همكاری انجمن پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی و ديگر NGOهای ايرانی در سی‌وششمين اجلاس جهانی حقوق بشر سازمان ملل كه در ماه جاری در ژنو سوييس در حال برگزاری است، آشنا كردن هزاران شركت‌كننده از تمام كشورهای دنيا با مفاهيم زيبا و صلح دوستانه نوروز ايرانی از طريق نصب پوستر و توزيع بروشورهای مختلف به زبان انگليسی در كنار سفره زيبای هفت سين بود كه مورد توجه شركت‌كنندگان در این اجلاس قرار گرفت.