پل رنگی، آسمان رنگی
Wednesday, March 14, 2018

اقلام جمع‌آوری شده در کمپین «پل رنگی، آسمان رنگی» در میان کودکان محله صدرا سرپل ذهاب توزیع شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اقلام جمع‌آوری شده در کمپین  «پل رنگی، آسمان رنگی» که از سوی خانه هنرمندان ایران و انجمن‌هاى هنرى سراسر كشور از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ بهمن در محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد، دوشنبه ۲۱ اسفند در میان کودکان محله صدرا سرپل ذهاب توزیع شد.
کمپین «پل رنگی، آسمان رنگی» با هدف کمک به كودكان آسيب ديده زلزله غرب كشور تشکیل شد و به مدت سه روز به جمع‌آوری اقلام آموزشی مورد نیاز کودکان پرداخت.