ما هنوز آرشیوی از کل هنرمندان تجسمی در ایران نداریم
Wednesday, May 10, 2017

نشست خبری پنجمین کارنمای اعضای بالای چهل سال انجمن هنرمندان نقاش با حضور «بابک اطمینانی» رئیس کارنما، «معصومه مظفری» رئیس هیات مدیره انجمن نقاشان، «محمدرضا فیروزه‌ای» و «امیر سقراطی»  از اعضای هیات مدیره انجمن، «علیرضا غفاری» مدیر روابط عمومی و «آسیه مزینانی» معاون هنری خانه هنرمندان ایران سه‌شنبه 19 اردیبهشت در تالار استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نمایشگاه پنجمین کارنمای پژوهشی انجمن نقاشان ایران از 22 اردیبهشت تا 4 خرداد در تمام گالری‌های خانه هنرمندان ایران برپا خواهد بود و در این نمایشگاه آثار 45 هنرمند نقاش به نمایش گذاشته می شود.
در ابتدا این نشست، بابک اطمینانی رئیس پنجمین کارنمای انجمن نقاشان گفت: انجمن نقاشان ایران از برپایی کارنما اهداف متعددی را دنبال می کند و بخشی از آن معطوف به این موضوع می شود که ما تا پیش از برپایی این کارنمای هیچ اطلاعاتی از چگونگی فعالیت اعضای انجمن دراختیار نداشتیم و اعضا نیز از شیوه انتخاب، داوری و برگزاری نمایشگاه های پیشین انجمن انتقاد داشتند، از دلایل دیگر ما برای برگزاری این رویداد باخبر شدن از چگونگی فعالیت اعضا و رسیدن به یک آرشیو منظم از رزومه و آثار اعضای انجمن است. 
او افزود: درکارنما قصد داریم وضیعت فعالیت اعضای انجمن را در دو سال اخیر بررسی کنیم و برای برگزاری هر کارنما به صورت مستقیم و غیر مستقیم (رندوم) اعضای انجمن برای شرکت در کارنما از سوی کمیته برگزاری انجمن دعوت می شوند و با این شیوه بدون استثنا با اعضای انجمن تماس گرفته و از آن ها دعوت می شود و هر هنرمند با پنج اثر به انتخاب خودش در کارنما شرکت می کند.
اطمینانی با بیان این مطلب که در هر نمایشگاه 50 هنرمند حضور دارند گفت: شیوه برگزاری ما در این نمایشگاه به این شکل است که آثار هنرمندان را برای حضور در این نمایشگاه داوری نمی کنیم و انتخاب آثار و قیمت گذاری آن ها نیز برعهده خود هنرمندان است. شیوه برپایی ما در کارنما به این شکل است که در دل این نمایشگاه گویی نمایشگاه های انفرادی برای اعضای انجمن برپا می کنیم.
او افزود: سال گذشته چهار کارنما برپا کردیم که این چهار نمایشگاه از 515 هنرمند دعوت کردیم که در نهایت 186 نفر با 1011 اثر شرکت کردند و در این رویداد تنها 32 درصد هنرمندان زیر40 سال شرکت کردند واگر تمام اعضای زیر40 سال انجمن شرکت کرده بودند ما همچنان مشغول برگزاری نمایشگاه کارنمای هنرمندان زیر40 سال بودیم.
اطمینانی ادامه داد: طبیعتا در ایران، بنابر برخی شئونات، آثار ممیزی می‌شوند؛ اما داوری نمی‌شوند. مسئولان خانه هنرمندان پیش از روی دیوار رفتن آثار، تشخیص می‌دهند کدام‌یک قابل ارائه نیستند، در صورت بروز چنین اتفاقی، ما با هنرمند تماس می‌گیریم تا در دوره بعدی کارنما شرکت کند که بتوانیم حداقل چهار یا پنج اثر از او را روی دیوار ببریم.
علیرضا غفاری مدیر روابط عمومی خانه هنرمندان ایران گفت: خوشبختانه پس از سال ها شورای تجسمی در خانه هنرمندان ایران تشکیل شده است و آثاری که در هشت گالری خانه هنرمندان به نمایش گذاشته می شوند به تایید اعضای این شورا می رسند و به ندرت اتفاق می افتد که اثری از روی دیوار پایین آورده شود. 
بابک اطمینانی درباره برپایی نمایشگاه کارنما در شهرستان ها گفت: ما در کارنما ها تلاش می کنیم آثار هنرمندان شهرستانی را به نمایش بگذاریم اما برپایی نمایشگاه در شهرستان ها از توان و حد انجمن خارج است. ما همزمان با برپایی هر نمایشگاه دلایل عدم شرکت سایر هنرمندانی که دعوت انجمن را نمی پذیرند را نیز بررسی می کنیم.
او افزود: یکی از اهداف بزرگ انجمن نقاشان این است که در سال های آتی خودش یک گالری بزرگ در اختیار داشته باشد و در طول سال نمایشگاه های از آثار اعضای انجمن برپا کند. همچنین امیدواریم انجمن به سمتی برود که برنامه دراز مدت داشته باشیم اگر بتوانیم تغییراتی در اساسنامه انجمن به وجود آوریم بی شک می توانیم آینده کارنما تضمین کنیم.
امیرسقراطی دیگر عضو انجمن نقاشان گفت: در شهرستان ها فضای مناسبی برای نمایش آثارهنرمندان وجود ندارد و باید در شهرستان امکانات برپایی نمایشگاه ها فراهم شود و گالری های حرفه ای راه اندازی شود. ما بیشتر سعی داریم در شهرستان ها نمایشگاه کوچک برپا کنیم و در کنار کارگاه های آموزشی برای نقاشان شهرستانی برگزار کنیم، اما انجمن متولی این کار نیست و بودجه لازم را ندارد. نهادهایی مانند وزارت ارشاد در این سال ها باید این وظیفه را انجام می دادند و از انجمن ها تقاضای کارشناس برای فرستادن به شهرستان ها و برپایی ورک شاپ ها می کردند.
او افزود: بیشتر اعضای انجمن در هیچ یک از فعالیت های انجمن شرکت نمی کنند و زمانی یک انجمن می تواند تاثیر گذار باشد که همه اعضای انجمن احساس مسولیت کنند و از پتاسیل خود برای فعالیت های انجمن استفاده کنند.این نهاد صنفی زمانی می تواند پیشرفت کند که درون خود منتقدانی داشته باشد.
معصومه مظفری رئیس هیات مدیره انجمن نقاشان نیز گفت: انجمن نقاشان ایران در مهرماه سال جاری 19 ساله می شود و این انجمن بیش از 1100 عضو دارد و در حال حاضر نیز از سه سال گذشته 300 نفر منتظر هستند که به عضویت انجمن دربیایند. البته در سال گذشته در پنج نوبت صلاحیت تعدادی از هنرمندان تایید شد و به عضویت انجمن درآمدند و در سال جاری نیز قصد داریم که صلاحیت تعداد بیشتری از هنرمندان را بررسی کنیم.
او افزود: در اساسنامه انجمن نقاشان آمده است که انجمن در قبال جامعه هنری ایران مسئولیت دارد. برای همین ما به فکر جذب هنرمندان خارج از انجمن هستیم و شاید در نمایشگاه های دیگرمان از حضور آنها بهره ببریم اما در کارنمای پژوهشی موضوع ما ایجاد یک آرشیو در درون انجمن است وگرنه مشکل نبود آرشیو از هنرمندان تجسمی در کل سیستم هنری کشور وجود دارد. ما نمی دانیم در استانی مانند سیستان یا اصفهان چند نقاش حرفه ای کار می کنند. الان این کارنما شکل گرفته و ما از یک جامعه کوچکتر وارد جریان آرشیوسازی شده ایم. امیدوارم بتوانیم تکلیف این موضوع را مشخص کنیم و الگویی باشد برای گسترده تر کردن این موضوع. این آرشیو کمک می کند که وقتی حرفه ای ها، کیوریتورها، گالری دارها و حتی  پژوهشگران بخواهند درباره هنرمندان تحقیق یا انتخابی بکنند به یک آرشیو آماده مراجعه کنند.
مظفری با اشاره به ضعف های موجود در اساسنامه انجمن نقاشان ایران گفت: اساسنامه انجمن از ابتدا با نقص های متعددی مواجه بوده است و چندین بار تصمیم گرفتیم که تغییراتی در اساسنامه به وجود آوریم اما وزارت فرهنگ و ارشاد متن پشنهادی که به انجمن ارائه کرد از ضعف های بیشتری برخوردار بود از این رو شرایط آن ها را برای تغییر اساسنامه نپذیرفتیم.
وی افزود: دوره های هیات مدیره در انجمن نقاشان سه ساله است. از همان دوره نخست تلاش بر این بوده که از کسانی که در یک دوره عضو هیات مدیره بودند کسانی در دوره بعد نیز حضور داشته باشند اما در دوره هایی این اتفاق نیفتاد. ما می دانیم یکی از ایرادات این اساسنامه این است که نمی توانیم هیچ عضوی را به دلیل عدم فعالیت حذف کنیم در حالی که در انجمنی مانند انجمن سینمایی اگر کسی تعداد سال مشخصی فعالیت نداشته باشد خود به خود عضویتش حذف می‌شود.منظور ما این نیست که در را ببندیم تا کسی نیاید اما باید بتوانیم برای اعضای خود کار قابل ملاحظه ای انجام دهیم.
محمدرضا فیروزه ای دیگر عضو هیات مدیره انجمن نقاشان نیز گفت: انجمن نقاشان ایران در 18 سال اخیر فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته است و انجمن در این سال ها بیش از هزار عضو پذیرفته است که بخشی از این اعضاء نه تنها تنها نقاشی نمی کنند، فعالیت صنفی نمی کنند و در برنامه های انجمن شرکت نمی کنند. گروهی از این افراد به واسطه رابطه توانسته اند به عضویت انجمن درآیند همین امر موجب می شود که کیفیت آثار هنرمندان انجمن بسیار متفاوت باشد و زمانی که نمایشگاه گروهی برپا می کنیم با نمایشگاه ناهگونی مواجه شویم.
او افزود: با تغییر اساسنامه و دشوار کردن مرحله عضو گیری انجمن قصد داریم بخشی از این مشکلات را برطرف کنیم. در سال گذشته قریب به 70 نفر عضویت شان در انجمن تایید شده است. امیدوارم روند عضو گیری را سرعت ببخشیم.
در بخش پایانی این نشست آسیه مزینانی معاون هنری خانه هنرمندان ایران درباره دریافت درصد فروش از انجمن ها گفت: این درصد بسیار ناچیز است و در حال حاضر پنج درصد است، اما واقعیت این است که خانه هنرمندان ایران به معنای واقعی زیرچتر حمایتی هیچ سازمانی نیست. بودجه سالانه و مشخصی ندارد و با این وجود تمام تلاش خود را کرده تا خانه ای برای همه انجمن ها باشد. ما کمترین درصد ممکن را از فروش آثار از انجمن نقاشان گرفته ایم در حالی که در شورای عالی خانه هنرمندان توافق روی درصد فروش ۳۵ درصد است.
مزینانی بیان کرد: کسب درآمد از هیچ انجمنی مساله خانه هنرمندان نیست. ما از ابتدای سال تا به امروز خدماتی که به انجمن ها ارائه کردیم در حدود ۴۰۰ میلیون تومان بوده است، در حالی که دریافتی ما از خدمات آزادی که ارائه کردیم حدود ۳۰ میلیون تومان خواهد بود که هنوز آن را دریافت نکردیم اما ما نیز به همان گرفتاری های مالی دچار هستیم که انجمن ها گرفتار هستند. اگر انجمن ها نیز از خانه هنرمندان ایران حمایت نکند بی شک خانه هنرمندان نمی تواند همچنان استقلال خودش را حفظ کند. 
مزینانی درباره این که چرا برخلاف گالری ها مجموعه ای از خریدران ثابت آثار هنری ندارد گفت: یکی از افتخارات مدیریت فعلی خانه هنرمندان ایران تشکیل شورای عالی تجسمی است و هر نمایشگاهی که خارج از فعالیت های انجمن برپا می شود زیر نظر این شورا برگزار می شود.
مزینانی ادامه داد: ما در این دوره تلاش کردیم با نهادهای دولتی وارد مذاکره شویم و تفاهمنامه هایی را امضا کنیم. در مهمانی هنر که سال گذشته برپا شد ۵۰۰ میلیون تومان فروش داشتیم هر چند برای ما دردسرهای خودش را داشت و بخشی از این فروش صرف تامین هزینه های دیگر شده است. 
مزینانی در پایان گفت: ما در خانه هنرمندان به صورت روزانه تعداد زیادی گردشگران خارجی داریم، اما قیمت گذاری آثار به گونه ای است که از نظر اغلب آنها این آثار گران است. به نظر می رسد باید روی قیمت گذاری آثار تجدید نظر کنیم.
نمایشگاه پنجمین کارنمای پژوهشی انجمن نقاشان ایران از 22 اردیبهشت ماه تا 4 خرداد در تمام گالری های این مجموعه فرهنگی و هنری برپا خواهد بود و در این نمایشگاه آثار 45 هنرمند نقاش به نمایش گذاشته می شود.